İşyeri Hekimliği

Tarih: 29.10.2017

Yazdır
İşyeri hekimi, iş yerlerindeki çalışan sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığına neden olabilecek etkenleri tespit edip işveren, iş yeri yöneticileri ve gerekirse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?na bildiren, aynı zamanda bu risklerin giderilmesi için işveren ve yöneticileri bilgilendiren kişidir.

İşyeri Hekiminin Görevleri Nelerdir?


İşyerinde, çalışma ortamı gözetimi ve çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili danışmanlık yapar.
Kantin, yemekhane, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontroller yapar ve tavsiyelerde bulunur.
İş sağlığı, hijyen, toplu koruma yöntemleri ve kişisel koruyucu donanımı hakkında tavsiyelerde bulunur.
İşyerindeki risk değerlendirmesi çalışmalarında görev alır.
İşyerinde sağlığa zararlı risklerin değerlendirmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata göre yapılması gereken sağlık muayenelerini yapar.
İşyerindeki işin yürütümünde ergonomik ve psikososyal riskleri göz önünde bulundurarak, çalışanların çalışma ortamı uygunluğu hakkında araştırmalar yapar.
Gece vardiyaları dahil tüm çalışanların sağlık gözetimini yapar.
İşyerinde bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önlemek ve bağışıklamayı sağlamak için portör muayenelerinin yapılmasını sağlar.
Sağlık gözetimi sonuçlarına göre, bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak gerekli ölçümlerin yapılmasını ister ve değerlendirir.
Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirir.
Bulunması halinde iş güvenliği uzmanı ile işbirliği yaparak, yıllık çalışma planı ve yıllık değerlendirme raporu hazırlar.
İş sağlığı, hijyen ve ergonomi ile ilgili eğitimlerin verilmesi için ilgili kişilerle işbirliği yapar.
Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim verir ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlar.
İş kazaları veya meslek hastalıklarının azalmasına yönelik çalışmalarda bulunmak.
Yeni teknolojinin sağlık bakımından değerlendirmesini yapar ve test edilmesini sağlar.