Risk Analizi ve Eğitimler

Tarih: 29.10.2017

Yazdır
Tehlikeler belirlenip, risk oluşturan etkenler tespit edildikten sonra her bir durum ayrı ayrı dikkate alınarak kimlerin, nelerin, ne şekilde ve hangi şiddette zarar göreceği belirlenir. Oluşturulan veriler doğrultusunda ulusal veya uluslararası standartlar esas alınarak seçilen yöntemlerden bir veya birkaçı kullanılarak analiz edilir. Risk analizi olasılık dağılımı olarak işverenlere sunulur. Olasılık dağılımını elde etmek için belirlenen yöntemler vardır.


Risk analizinin çeşitli metotları vardır. Bunlardan başlıcaları şunlardır;

  • İlk Tehlike Analizi (PHA),
  • 5*5 Matrisi
  • Kontrol Listeleri Metodu (CHECKLIST)
  • Yetersizlik-Eksiklik Modları ve Etkileri Analizi Metodu (FMEA)
  • Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi Metodu (HAZOP)
  • Hata Ağacı (FTA) / Olay Ağacı (ETA)
  • Sonuç Analizi
  • Veri Tabanı
  • Kinney Metodu